Hebben jullie je “ducks in a row” of doe je alles liever in je een(d)tje??

Een prikkelende vraag op deze Nationale Badeend-dag.

Als team functioneer je optimaal als je het beste uit het collectief haalt. Maar al te vaak functioneert een team echter als een samenvoegsel van eenlingen. Een(d)tjes dus. Met:

  • eigen overtuigingen (ik vertrouw jou pas als je dat uitgebreid bewezen hebt);
  • eigen ideeën (die al dan niet gedeeld worden, want kennis=macht);
  • een eigen aanpak (hoe IK het wil doen, is het beste);
  • eigen-aardig- gedrag (ik zeg wel ja, maar ik doe nee) of
  • eigen doelen (ik ga voor poen, prestige, podium en perspectief en de rest kan de *piep* krijgen).

Please, folks, get your ducks in a row!

Een team betekent: vertrouwen tot het tegendeel bewezen is, delen-delen-delen, commitment uitspreken en daarover verantwoording afleggen, opoffering en gedeelde smart en niet in de laatste plaats: plezier en succes.

Pas dan groei je groot. Net als (bad)eendjes…