Algemene Voorwaarden

Mijn Algemene Voorwaarden zijn eerlijk en simpel, omdat ik primair zaken wil doen vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen met particulieren en (medewerkers van) organisaties. Mijn uitgangspunt is: bij (wederzijdse) onduidelijkheden, misverstanden of geschillen gaan we eerst gewoon met elkaar in gesprek van mens tot mens. We zijn toch geen kleuters? Als dat niet werkt, dan kunnen we altijd nog terugvallen op deze “kleine lettertjes”, die ik voor de volledigheid meestuur met al mijn offertes.

Definities

Je/jij/jullie = de Klant
Ik/me/mij = Draai met je team als een tierelier / Annemarie Vrolijk
We = jij en ik samen

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je bij mij een coachingstraject of een (eenmalige) facilitatie-opdracht koopt of hebt gekocht. In het offertetraject ontvang je deze algemene voorwaarden als bijlage en ze staan op mijn websites ter download. Er staat in wat je van mij mag verwachten, en wat ik van jou als klant verwacht. We doen zaken met elkaar op basis van een volwassen relatie en spreken een overeenkomst af met wederzijdse rechten en verplichtingen. Soms maken we maatwerkafspraken, over bijvoorbeeld betalingstermijnen of kosten. Als dat het geval is, dan gelden die aanvullende afspraken voor dat specifieke onderwerp boven deze algemene voorwaarden.

Mijn aanbod

Ik vertel je op mijn website altijd hoe mijn producten werken en wat het kost. Ook licht ik dat vaak nog eens toe in een oriënterend persoonlijk gesprek. Foutje op de productpagina’s? Daar mag je mij natuurlijk op wijzen en aan houden. Behalve dan wanneer het foutje overduidelijk een domme blunder van mij is en je dat naar alle redelijkheid en met een beetje gezond verstand zou moeten kunnen weten.

De overeenkomst

Na een of meerdere oriëntatiegesprekken maak ik altijd een offerte, al naar gelang jouw vraagstuk en behoefte. Direct kopen en betalen via mijn site bied ik niet aan. Call me old-skool, maar ik wil door de aard van mijn dienstverlening vooral dat wij een wederzijdse klik hebben en met oprechte zin en overtuiging met elkaar gaan samenwerken. Als jij mijn offerte accepteert, bel je me of stuur je mij een mail met je akkoord, eventueel voorzien van een schriftelijk akkoord van degene die het product namens jou gaat kopen en betalen, bijvoorbeeld je werkgever of anderszins. Ik zal je dan een bevestiging terugsturen per mail. Daarna stuur ik jou of degene die voor jou de aankoopkosten voor zijn/haar rekening neemt een factuur, plannen wij een datum en gaan we van start.

Herroeping en beëindiging

Soms blijkt dat het tussen jou en mij toch niet helemaal klikt of werkt. No worries, wij zijn allebei perfect, maar chemie tussen mensen is een mysterieus ding en niet altijd te begrijpen of te voorspellen. We maken in dat geval dan een aanvullende afspraak met elkaar over eventuele terugbetaling van (een deel van) de aankoopkosten, in verhouding tot het werk wat we al samen hebben gedaan. Ook hierin verwacht ik een wederzijdse volwassen houding.

Wat niet te herroepen is

Als wij een traject (nagenoeg) voltooid hebben, en je bent niet tevreden over het resultaat, en hebt dat gedurende het traject ook op geen enkele wijze eerder laten blijken, dan zal ik de aankoopkosten niet retourneren. Natuurlijk kunnen we wel afstemmen, mits jij daar (nog) vertrouwen in hebt, wat jij nodig hebt voor een beter resultaat en of ik degene ben die daar invulling aan geeft. Daar zullen we dan een separate afspraak over maken, inclusief eventuele kosten.

De kosten

Prijzen zijn altijd subjectief. Wat voor de een veel is, is voor de ander een prikkie, en vice versa. Maar hoe dan ook, we investeren beiden onze tijd, en die tijd komt nooit meer terug. En is daarmee onbetaalbaar. Dat gezegd hebbende: over prijzen ben ik altijd transparant. Zowel op mijn website als in mijn offertes. Sommige prijzen zijn op aanvraag en in dat geval volgt altijd een offerte. In principe betaal je de kosten die ik factureer voor het traject of de opdracht vooruit, tenzij wij hier in het offertetraject andere afspraken over maken, zoals betaling in termijnen of achterafbetaling. Ik ga ervan uit dat jij je houdt aan deze afspraken en de betaaltermijn die op een factuur vermeldt staat. Ofwel: “Betalen, Pannenkoek!”. Deze termijn is in reguliere gevallen 14 kalenderdagen, tenzij anders in de factuur is vermeld. Mocht het niet mogelijk zijn voor je om binnen de gestelde termijn te betalen, stuur me dan even een berichtje en dan kijken we samen wat in dat specifieke geval wel haalbaar voor je is. Laten we wel wezen: ook ik heb mijn vaste lasten en wil graag een beetje pindakaas op mijn dagelijkse boterham.

Uitvoering en garanties

Jij hebt recht op een goed product. Punt. Het gaat namelijk altijd over jouw persoonlijke groei of de groei van je team of organisatie. Dat gaat je aan het hart, en terecht. Daarom werk ik continu hard aan de ontwikkeling van mijn eigen kennis, vaardigheden en producten en probeer ik jouw doelstellingen te vertalen naar creatieve, effectieve werkvormen en maatwerk-interacties. Maar soms vallen er spaanders waar er gewerkt wordt. Is er toch iets mis met mijn uitvoering of methodes, aarzel dan niet om dat zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Dat is zowel in je eigen voordeel als waardevolle feedback voor mij en voor de vele anderen waar ik mee werk. Je uitspreken doe je dus niet alleen voor jezelf. Het klinkt direct en bot, maar ik geef geen garantie op mijn dienstverlening. Dit komt omdat het belangrijkste deel van het succes niet in mijn handen, maar juist in jouw of jullie eigen handen en gedrag ligt. Als jij bijvoorbeeld besluit, om geen vervolg te geven aan je dromen of de weg naar je gewenste bestemming niet wenst in te slaan, dan is dat jouw volste recht en volwassen keuze. Maar ik jaag dan niet als een kleuterjuf achter je aan. Als ik dat had willen worden, was ik wel fulltime voor een klasje met driejarigen gaan staan.

Overmacht

Ik lever een product of dienst, in de vorm van onzer beider/aller aanwezigheid op een tijdstip en locatie, dan wel via digitale kanalen. Mochten jij, jullie of ik echt ziek, zwak, misselijk of om andere goede redenen verhinderd zijn, dan spreken we af dat we onze afspraak zo ver van tevoren als mogelijk is annuleren. Dan kan de ander de vrijgevallen tijd namelijk op een andere manier invullen. Wel zo aardig. In geval van het uitvallen van een complete dag (bijvoorbeeld bij organisatie opdrachten), zijn in het offertetraject annuleringskosten afgesproken.

Klachten

Heb je een klacht? Dat kan natuurlijk. Dat vind ik enorm vervelend voor je en wil ik vanzelfsprekend zoveel mogelijk voorkomen. Maar doe me een plezier: heb je er toch een, bespreek jouw klacht dan éérst met mij en niet eerst of gelijk met al je familie, kennissen, Facebook vrienden of volgers op Twitter of Instagram die nóch mij, nóch jou, nóch de situatie (goed) kennen. Ik ben een fervent voorstander van hoor en wederhoor en van een probleem én mogelijke oplossing bezien vanuit meerdere standpunten. Zouden we dat maar wat vaker doen in de wereld…

Geschillen

Komen we er samen niet uit, dan gaan we kijken wat dan de meest geschikte vervolgstap gaat worden. Bijvoorbeeld mediation of naar de (Nederlandse) rechter. Ik hoop oprecht dat het nooit zover komt, want dat betekent dat wij niet in staat zijn geweest om een passende en respectvolle oplossing bij een probleem te vinden. En eigenlijk is dat mijn eer te na. Die van jou ook?

Intellectueel eigendom

Ik ben zeker geen spast waar het gaat om het delen van mijn theorieën en modellen. Sterker nog, hoe meer mensen geholpen kunnen worden in hun groei, hoe sneller mijn missie werkelijkheid wordt. Maar ik ga ervan uit, dat als je mijn werk verder wilt delen of distribueren, en jij je er bijvoorbeeld voor laat betalen, dat je dan vooraf even aan me vraagt of dat akkoord is. Ik investeer veel van mijn tijd, resources, denkwerk en creativiteit in mijn producten en hoop dat je mij daarin respecteert.

Tenslotte

Ik hoop dat ik het niet complexer heb gemaakt dan nodig. Ofwel: zo simpel en duidelijk als mogelijk heb gehouden. Er staan weinig harde getalletjes, percentages etc. in deze voorwaarden. Daar geloof ik ook niet in. Ik geloof in de kracht van onze collectieve intelligentie, creativiteit en vertrouwen. En iedere situatie is daarnaast uniek. Mocht ik in de toekomst aanpassingen maken in mijn Algemene Voorwaarden, dan stel ik je daar altijd per mail van op de hoogte. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden vind je op mijn websites. Eerdere versies zijn altijd bij mij opvraagbaar, net als de versie die op jouw overeenkomst van toepassing was.

Let’s work together now!